خانه استاندارد ایزو ۱۶۹۴۹ TS

استاندارد ایزو ۱۶۹۴۹ TS

استاندارد ایزو TS ۱۶۹۴۹ صنعت خودرو

استاندارد بینالمللی ISO/TS 16949، استاندارد مدیریت کیفیت ویژه صنایع خودروسازی و شرکتهای مربوط به این صنعت است. در تدوین و نگارش این استاندارد، تمام استانداردهای مربوط به صنعت خودروسازی در اروپا و آمریکا باهم ادغام میشوند تا چهارچوب یکپارچهای برای اطمینان از کیفیت خودرو و قطعات آن بسازند.

در این چهارچوب اصول و قوانینی ذکر میشود که کیفیت طراحی و ساخت محصولات صنعت خودروسازی را تضمین میکند. این استاندارد به کوشش کارگروه بینالمللی خودرو (IATF) تهیه و تنظیمشده است. کارگروه بینالمللی خودرو (IATF) از نه خودروساز برتر جهان،یعنی  فورد، جنرال موتورز، کرایسلر، بی ام وی، فولکسواگن، رنو، دایملر، گروه پیاسای پژو سیتروئن، و فیات و سازمانهای تجارت خودرو از ایالاتمتحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا تشکیل میشود. این کارگروه تمام فرایندهای موجود در صنایع خودروسازی را زیر لوای یک استاندارد یگانه در کنار هم آورده است

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO/TS 29001:2010 

استاندارد ISO/TS 16949 الزامات و اصول سیستم مدیریت کیفیت را در تمام مراحل چرخه تولید خودرو و قطعات مورد نیاز بیان میکند. با تبعیت از این استاندارد، خودروساز و یا شرکت قطعه ساز کیفیت محصولات خود را در تمام چرخه تولید تا عرضه و خدماترسانی تضمین مینماید.

استاندارد ISO/TS 16949 بر اساس استاندارد بینالمللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 نوشتهشده است . این استاندارد، با تأکید و تمرکز بر پیشگیری از نقص و کاهش ضایعات، توسعه و پیشرفت مستمر و مداوم تجارت و صنعت خودروسازی را تضمین میکند.

گواهینامه این استاندارد توسط شرکتهای ثالث ارائه میشود. برای اخذ این گواهینامه ، شرکت صادرکننده گواهی استاندارد سازمانی که خواهان دریافت گواهینامه است را بهصورت منظم و یا سالانه بازرسی میکند تا اطمینان حاصل نمایند که بندهای این استاندارد رعایت شده و میشود.  

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو TS ۱۶۹۴۹ بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو TS ۱۶۹۴۹ – صدور ایزو TS ۱۶۹۴۹ – شرکت ایزو TS ۱۶۹۴۹ – گواهینامه ایزو TS ۱۶۹۴۹ – ممیزی ایزو TS ۱۶۹۴۹ – مستندات ایزو TS ۱۶۹۴۹ – ایزو TS ۱۶۹۴۹ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو TS ۱۶۹۴۹ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……